woensdag 9 oktober 2013 / nrc.next /

Krant / Leermeester

'Johannes Witteveen maakt de wereld vreedzamer én effectiever'

,,Ik ben opgegroeid met het soefisme en toen ik op mijn veertiende zelf ook voor die levensbeschouwing koos, werd Johannes Witteveen mijn leermeester. Sindsdien ga ik regelmatig bij hem langs en bespreken we hoe je het soefisme toepast in je leven en werk. Hij leert me ademhalingsoefeningen en wijst me op interessante literatuur, maar bovenal is hij een groot voorbeeld voor me. Hij verenigt mystieke ervaringen en aandacht voor het innerlijk met belangrijke functies binnen een harde en concrete wereld als de economie. Door die combinatie maakt hij de samenleving vreedzamer en effectiever. Zo wil ik ook leven.

 

,,Belangrijke pijlers in het soefisme zijn harmonie en het leven in waarheid. Dat valt voor mij mooi samen met het doel van de rechtspleging. Als officier van justitie probeer ik niet enkel te kijken naar de tenlastelegging en het bewijs, maar ook de vraag te stellen waar een zaak werkelijk om gaat. Laatst stond er bijvoorbeeld een jongen terecht die het niet eerlijk vond dat hij na een straatgevecht als enige werd vervolgd. Ik legde hem uit dat zijn gedrag ver uitstak boven het gewone duw- en trekwerk tussen jongeren en niet gerechtvaardigd werd door wat de anderen deden.

 

,,Ik vind het belangrijk om op zo'n moment van mens tot mens te spreken. Dat betekent dat ik niet alleen in mijn hoofd het wetboek doorblader, maar ook even diep ademhaal om naar mijn intuïtie te luisteren. Natuurlijk blijft de wet het uitgangspunt en moet je niet vanuit je onderbuikgevoel gaan spuwen. Maar als je je intuïtie traint door middel van meditatie kan het juist een goed gereedschap zijn om een zaak helder te maken. Als het vervolgens lukt om dat gevoel te vertalen tijdens de zitting geeft dat veel voldoening. Dan antwoordt de verdachte dat hij het eigenlijk wel begrijpt en zie ik de rechter denken: ja, dáár gaat het om."